"Ayutthaya Run Run Fun With History" กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านวิ่งชมโบราณสถาน

หอการค้าอยุธยาจัดงาน Ayutthaya Run Run : Fun with History 2023 ดึงนักวิ่งกว่า 2,000 คน กระตุ้นเศรษฐกิจระดับจังหวัด สร้างการรับรู้ผ่านการวิ่งชมโบราณสถาน

วันที่ 15 ตุลาคม 2566 งาน Ayutthaya Run Run : Fun with History 2023 ได้มีพิธีการปล่อยตัวยังจุดปล่อยตัวที่หน้าศาลากลางหลังเก่าของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คของจังหวัด
r3
r4
โดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อต้องการสร้างการรับรู้ของจังหวัดผ่านการวิ่งชมอุทยานประวัติศาสตร์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลก ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมมือกับหนังสื่อพิมพ์ China Daily Asia Pacific และ The RVi Group

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีได้เปิดเผยว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีในการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขณะที่นายพัชรบูลย์ ทรัพย์ล้อม ประธาน YEC อยุธยา เชื่อว่าการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในสัปดาห์นี้ได้กว่า 15%
r5r1
r2
r6
ทั้งนี้งาน Ayutthaya Run Run : Fun with History 2023 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 เดิมใช้ชื่อว่าวิ่งต้านโกง และเป็นครั้งแรกหลังเกิดการระบาดของโควิด 19 โดยในปีนี้ได้นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้โรงเรียนวัดปราสาททอง เพื่อพัฒนาอาคาร ห้องเรียน ห้องน้ำ และเพิ่มศักยภาพในการสอน เนื่องจากเป็นโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมเป็นประจำทุกปี จึงทำให้อาคารและอุปกรณ์การเรียนการสอนเสียหายเป็นประจำ ส่งผลให้การเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างยากลำบาก