ประวัติศาสตร์เหรียญรางวัล วิ่งผลัด 4×100 เมตร หญิง กีฬาเอเชียนเกมส์

ในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันวิ่งผลัด 4×100 เมตร หญิง ในกีฬาเอเชียนเกมส์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทีมนักกีฬาสาวไทยของเราเคยจากรึกการคว้าเหรียญไว้ได้ทั้งหมด 4 เหรียญเท่านั้น แน่นอนว่า เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16 คือความสุดยอดที่สุด เมื่อทีมสาวไทยของเราก้าวไปถึงเหรียญทอง ขณะที่การแข่งขันในครั้งนี้ ทีมไทยของเราก็ทำได้อย่างน่าชื่นชม ด้วยการก้าวไปคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จ

เราลองไปดูกันว่า ในอดีตที่ผ่านมาเราได้เหรียญอะไรบ้าง และทีมในชุดนั้นๆ มีนักกีฬาเป็นใครกันบ้าง??

ปี 2541  คว้าเหรียญทองแดง

การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 ณ กรุงเทพ ประเทศไทย ทีมวิ่งผลัด 4×100 เมตร หญิง ประกอบด้วย นภารัตน์ เสือจงพรู, สุภาวดี ขาวเผือก, เรวดี ศรีท้าว, ณัฐพร วงศ์ทิพรัตน์

– สถิติ 45.25 วินาที โดยที่ 1 จีน ที่ 2 อุซเบกิสถาน

ปี 2545  คว้าเหรียญเงิน

การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 14 ณ เมืองปูซาน เกาหลีใต้ ทีมวิ่งผลัด 4×100 เมตร หญิง ประกอบด้วย จุฑามาศ ถาวรเจริญ, สุภาวดี ขาวเผือก อรนุช กล่อมดี, ทรีเซีย โรเบิร์ด 

– สถิติ 44.25 วินาที โดย ที่ 1 จีน และที่ 3 อุซเบกิสถาน

ปี 2553 คว้าเหรียญทอง 

การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ เมืองกวางโจว ประเทศจีน ทีมวิ่งผลัด 4×100 เมตร หญิง ประกอบด้วย ภัสสร จักษุนิลกร, ณีรนุช(อรนุช) กล่อมดี
ลภัสภร ถาวรเจริญ, นงนุช แสนราช

– สถิติ 44.09 วินาที โดยที่ 2 จีน ที่ 3 ญี่ปุ่น

ปี 2566 คว้าเหรียญเงิน

การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ 2023 ครั้งที่ 19 ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ทีมวิ่งผลัด 4×100 เมตร หญิง ประกอบด้วย สุภาวรรณ ธิปัตย์, ศุภานิช พูลเกิด, อรอุมา เชษฐา, สุกานดา เพ็ชรรักษา

– สถิติ 44.32 วินาที โดยที่ 1 จีน ที่ 3 มาเลเซีย